روئی لانگ (Rui Long)، پژوهشگر آمار و دانشجوی دکتری مهندسی در دانشگاه علم و فناوری هواژونگ (چین) است. این پژوهشگر در مقاله ای تحت عنوان Performance analysis for minimally nonlinear irreversible refrigerators at finite cooling power که در مجله Physica A (از مجموعه مجلات انتشارات الزویر) منتشر شد، دست به ابتکار جالبی زد.
لانگ در انتهای مقاله و در بخش تقدیر و سپاسگذاری (acknowledgments)، ضمن تشکر از حمایت ها و همکاری های مستمر پانپان مائو (Panpan Mao)، به او پیشنهاد ازدواج داد.
البته لانگ اولین محققی نیست که پیشنهاد ازدواج خود را در یک مقاله مطرح کرد. در مقاله ای که سال 2015 در مجله Current Biology منتشر شد، دکتر کلب براون (Caleb Brown)، پژوهشگر موزه دیرینه ‌شناسی در آلبرتای کانادا در مقاله تکامل دایناسورهای شاخدار، پس از تشکر از حمایت ‌های لورنا او برایان (Lorna O’Brien)، با عبارت “لورنا، با من ازدواج می‌کنی؟”، از او درخواست ازدواج کرد.
در پیگیری های صورت گرفته توسط Times Higher Education با روئی لانگ مشخص شد که خانم مائو هنوز به پیشنهاد ازدواج پاسخ قطعی نداده است.

/انتهای متن/