شاهکار هنری مادر عکاس+ تصاویر

“النا شامیلو” مادر هنرمند با گرفتن عکس از پسرانش با حیوانات اهلی مزرعه شاهکاری هنری آفرید.

0

/انتهای متن/

درج نظر