اولین عروس موتور سوار ایران+عکس

عشق، نان و موتور 1000 داستان افسانه جباری است، دختری که با موتور عاشق شد و با آن‌هم به دنبال درآوردن نان و گذران زندگی است. او اولین کسی است که در ایران با لباس عروس سوار بر موتور شد و در پیست مراسم ازدواجش را برگزار کرد.

0

/انتهای متن/