شهروند انگلیسی بودن مسئله نیست…

هر دو شهروند انگلیسی اند و در زندان، یکی نیکوکاریست که در زندان کشور هند گرفتار شده بود نرگس کلباسی.

0

و دیگری متهم به جاسوسی است در زندان ایران.

اولی با تلاش نظام جمهوری اسلامی ایران آزاد می شود.

دومی اما نه چون شهروند انگلیسی است بلکه به خاطر خیانت به وطن در زندان است .

به جرم جاسوسی برای انگلیس که همین کشور حاضر است  برای آزادی اش باج هم بدهند.

/انتهای متن/