خوش آمدید بانو…

در سالروز ورود فرخنده حضرت معصومه(س) به شهر قم
دختران و زنان شهر
بارگاه شان را گلباران می کنند

0