تجمع دختران و پسران لبنانی در مقابل سفارت آمریکا در لبنان

یکشنبه 10 دسامبر (19 آذر)

در اعتراض به تصمیم اخیر ترامپ در مورد قدس
تجمعی که به خشونت کشیده شد

0

با سپاس از کوثر امیر کمالی که این ویدیو کلیپ را از بیروت برای ما ارسال کرده است.

دریافت فایل

 

درج نظر