پاییز عمارت کلاه فرنگی رشت

این عمارت كه در میان پارك شهر رشت ( باغ محتشم ) جای گرفته ، از بناهای زیبای شهر رشت به شمار می آید. رودخانه ی گوهر رود با انحنای خاصی از جنوب ساختمان و باغ ، عبور كرده و زیبایی محیط اطراف بنا را دو چندان می سازد.
باغ محتشم و عمارت كلاه فرنگی در زمان « محمد صادق خان اكبر سردار محتشم » ملقب به سردار معتمد ساخته شد.

0

این بنا از بیرون ، سه طبقه به نظر می آید؛ در حالی كه از داخل دارای چهار طبقه است. در اطراف ساختمان ، در طبقات اول و دوم هجده ستون چوبی كار گذارده شده كه بام و بالكن طبقه دوم را بر روی خود استوار می دارند. طبقات اول و دوم ، هر یك دارای دو اتاق است. این اتاق ها هر یك به وسیله ی پنجره هایی ، نورگیری داخلی و تهویه ی مناسب هوا را در فصل گرم سال ممكن می سازند.

عمارت كلاه فرنگی یك بنای چند ضلعی است. همین مسئله ظاهر زیبایی به ساختمان می بخشد و از یك نواختی نمای بیرون آن جلوگیری می كند. بلندترین اتاق این عمارت ، هشتگوش  و از هر سو دارای پنجره هایی است كه رو به باغ باز می شود.

مصالح به كار رفته در این بنا آجر، چوب  و گچ است. از سفال های خمره ای قرمز رنگ نیز برای پوشش بام استفاده شده است. عمارت كلاه فرنگی مدت ها محل سكونت حاكمان و فرمانداران شهر رشت بود و بارها تعمیر و مرمت  شد. در سال 1374 این عمارت به مدیریت میراث فرهنگی گیلان واگذار گردید و امروزه از آن به عنوان مركز آموزش هنرهای سنتی استفاده می شود.

/انتهای متن/