سوء استفاده اخلاقی پدر و مادر از دخترانشان

یك دادگاه رژيم صهيونيستي مرد و زني اسرائيلي را به دليل سوء استفاده از سه دخترشان در طول ساليان متمادي مجرم شناخت.

0

سرویس خبر به دخت/

 بر اساس اسناد دادگاه، پدر اين خانواده بيش از دو دهه و از زمان كودكي دخترانش از آنان سوء استفاده مي‌كرده است.

به گفته قربانيان، مادر آنان نيز از اين وقايع مطلع بوده و هر بار در پاسخ به دخترانش كه موضوع را به مادر گزارش مي‌دادند، تاكيد مي‌كرده كه اين مسئله امري عادي است و پدر با او نيز چنين كاري مي‌كند.

براساس اين گزارش مادر اين سه دختر تلاشي براي متوقف كردن همسرش از اين كار نكرده و در صورت اعتراض فرزندانش آنها رادر دستشويي خانه مجازات مي‌كرده است.

پزشكان در پي انجام تحقيقات اعلام كردند كه پدر اين سه دختر به زور و با تهديد اقدام به سوء استفاده مي‌كرده و به آنها اجازه مقاومت نمي‌داده و از امتيازات خود به عنوان يك پدر و اعتماد دخترانش به خود سوء استفاده مي‌كرده است.

در اسناد دادگاه آمده است كه از 1989 زمان شروع سوء استفاده‌هاي اخلاقي عليه اين دختران، مادر آنها از رفتار پدر مطلع بوده و حتي به جاي كمك به سه دخترش، شوهرش را در انجام اين كار ياري مي‌كرده است.

قاضي دادگاه محلي رژيم صهيونيستي براي اين پدر و مادر تا زمان تكميل تحقيقات و پايان محاكمه‌شان قرار بازداشت صادر كرده است.

خبرگزاری ایسنا/انتهای متن/

درج نظر