مکان های ممنوعه جهان که شما اجازه ورود به آن‌ها را ندارید!

اگر فکر می کنید با داشتن پول و وقت کافی می توانید به هر کجای دنیا که می خواهید سفر کنید، باید بدانید که تعدادی از مکان ها در جهان هستند که منطقه ممنوعه محسوب می شوند و شما اجازه ورود به آنها را ندارید. ورود به این مکانها به دلایل امنیتی و بسیاری دلایل دیگر محدودیت دارد.

0

انبار سِرّی کوکا کولا

خزانه جهانی بذر سوالبارد

جزیره مارهاغار لاسکو

منطقه غیرنظامی کره

/انتهای متن/