عجیب ترین کافی شاپ های جهان

کافه ها به دلیل فضای منحصر به فرد و آرامی که دارند برای استراحت در بعد از ظهر یک روز کاری و یا ملاقات دوستانی که مدت هاست آن ها را ندیدید بسیار مناسب می باشند. اما در دنیا کافه هایی وجود دارند که کمی از آرامش را کنار گذاشته و شکل نامعمولی به خود گرفته اند.

0