كوچولوترين دختردنيا به مدرسه رفت

رفتن به مدرسه براي كودكاني كه كمي با ديگران متفاوت هستند به اندازه كافي دشوار است اما براي شارلوت كوچولو متفاوت بودن يعني زندگي.

0

سرویس خبر به دخت/

شارلوت گارسايد دخترك پنج ساله بريتانيايي كه دچار كوتوله‌گي مادرزادي است ،قدش بزرگتر از يك نوزاد نيست ،اما او هفته گذشته به همراه همشاگردي هايي با قد عادي براي نخستين بار به مدرسه رفت و تمام دستورات پزشكي را به چالش كشيد.

خانواده گارسايد در شهر كوچك ويترنسيئا بريتانيا زندگي مي كنند. از نظر والدينش شارلوت با چنان مهارتي با زندگي كنار مي آيد كه اغلب حيرت مردم را برمي انگيزد. او داراي حس كنجكاوي بي حد و اندازه است.

وقتي شارلوت به دنيا آمد وزنش كمتر از دو كيلو گرم و سرش به اندازه يك توپ گلف بود. مادرش او را در جيب ژاكت كلاه‌دارش حمل مي كرد و پوشك هاي او به اندازه يك كارت اعتباري بودند.

اما نيومن مادر شارلوت مي گويد: او بسيار كنجكاو است و مربيان مدرسه به ما گفته اند كه سطح فراگيري او درسطح يك بچه سه ساله بوده كه اين به مراتب فراتر از چيزي است كه ما فكر مي كرديم.

شارلوت داراي سه خواهر هشت، 12 و 15 ساله است كه كاملا عادي هستند.

 

نوع سندرم ” primordial dwarfism” شارلوت به اندازه اي نادر است كه پزشكان نامي براي آن ندارند. تقربيا 100 نفر در سراسر جهان مبتلا به اين سندرم هستند.

در اين سندرم استخوانها و ساير ارگان هاي بدن به طور هماهنگ با يكديگر رشد كرده اما اندازه آنها بسيار كوچك است و وزن افراد مبتلا هرگز از 14 كيلوگرم فراتر نمي رود.

در عين حال، بيماري شارلوت علاوه كوچولو ماندن او موجب اختلالاتي در سيستم ايمني بدن شده و كيست هايي را روي كبد ايجاد مي كند.

كلوئه خواهر شارلوت مي گويد: وقتي مردم با او برخورد مي كنند و به او دست مي زنند اغلب مي ترسند كه او را بشكنند. اما شارلوت به اندازه كافي  اهل درگيري بوده و حتي براي ثانيه اي نمي تواند آرام و قرار داشته باشد. مترجم: بهرام افتخاري.

 منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر