به گزارش به دخت به نقل از مهر، احمد تویسرکانی دیروزدر نشست خبری با خبرنگاران به آمار ثبت ازدواج اشاره کرد و گفت: در شش ماه اول سال، ۳۵۱ هزار ازدواج ثبت شده که ۳درصد کاهش داشته است. ۸۷ هزار و ۳۸۰ مورد طلاق ثبت شده که ۶ درصد افزایش داشته است. تویسرکانی ادامه داد: بیشترین طلاق های ثبت شده برای مردان و زنان مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال است. وی افزود: بیشترین ثبت ازدواج با ۶۴ درصد مربوط به دیپلم و زیر دیپلم است. بارزترین علت طلاق هم با ۵۵/۹ درصد عدم تفاهم، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات و … است. تویسرکانی افزود: بیشترین طلاق های ثبت شده مربوط به ۳سال اول زندگی است. ۸/۹ درصد طلاق ها مربوط به سال دوم و سوم زندگی است و سهم طلاق هایی با کمتر از یک سال ۴/۳ درصد است. به گفته تویسرکانی بیشترین طلاق های ثبت شده مربوط به استان تهران است.

وی دربخشی دیگر افزود: در شش ماه گذشته ۱۶ هزار مورد بازرسی از مجموعه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی انجام شده است. ۵۰۶ نفر هم مامور به بازرسی شدند و تخلفاتی هم کشف شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: ۱۵ نفر از دفتریاران سلب صلاحیت دایم و ۲۲۵ نفر انفصال موقت داشتند، عمده تخلفات هم دریافت وجه اضافه بوده است. وی افزود: در شش ماه امسال یک میلیون و ۵۴۷ اسناد مالکیت صادر شده است. شش میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۳درصد کاهش داشته است.

/انتهای متن/