کارکنان جالب این رستوران

کافه ای در هلند وجود دارد که یک کافه-رستوران خانوادگی است اما تفاوت آن با دیگر کافه ها ،اداره کنندگان آن است.
در این کافه –رستوران، کودکان آشپزی می کنند ،غذا سرو کرده ،صورتحساب می آورند و حتی ظرفها را می شویند!

0

کودکان مشتاق کار در این کافه بعدازظهرها توسط والدینشان به سر کار می آیند و نحوه طبخ غذاهای اغلب ساده را می آموزند و سپس دست به کار می شوند.

این کودکان در محیط کافه مسئولیت پذیری را در کنار کارگروهی و هنر آشپزی می آموزند.

/انتهای متن/