اسپانیا مملوء از پیر دختر و پسرهای مانده در خانه پدر

بر اساس آخرین آمارها، شمار بیکاران در اسپانیا به رقم پنج میلیون نفر رسیده است به طوری که 50 درصد از افراد کمتر از 35 سال در این کشور بیکارند.

1

سرویس خبر به دخت/

به هر عرصه و حوزه ای که در کشورهای اروپایی نگاه کنید، ردپایی از بحران اقتصادی در آن نمایان است و شاید بحث های اقتصادی ملموس تر و مشخص تر باشد اما تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن بیشتر و عمیق تر است.

اتفاق جالبی که اکنون در اسپانیا به عنوان یکی از کانون های بحران اقتصادی در حال وقوع است این است که جوانان اسپانیایی به علت این بحران چاره ای جز بازگشت به خانه های پدری شان ندارند.

جوانان اسپانیایی که همچون بسیاری دیگر از اروپایی ها با رویای زندگی مستقل خانه های پدری شان را ترک کرده اند، اکنون به علت بحران اقتصادی قادر به تامین مخارج خود نیستند و چاره ای جز بازگشت ندارند. دلیل این موضوع آن است که دولت اسپانیا هرگونه پرداخت کمک هزینه به جوانانی را که والدین شان درآمد دارند، قطع کرده و همین امر این دسته از جوانان را رو در روی مشکلاتی جدی قرار داده است.

این موضوع جدا از اینکه از نظر روحی این جوانان را افسرده می کند، به رغبت آن ها برای ازدواج نیز ضربه خواهد زد و بر اساس براوردها، اسپانیا در آینده با نسلی از پیر دختران و پیر پسران مواجه می شود که در خانه های والدین خود ساکنند.

بر اساس آخرین آمارها، شمار بیکاران در اسپانیا به رقم پنج میلیون نفر رسیده است به طوری که 50 درصد از افراد کمتر از 35 سال در این کشور بیکارند.

اقتصاد بیمار و بحران بیکاری در اسپانیا باعث شده است برخی شرکت ها به فکر استخدام جوانان مستعد برای شرکت های خارجی بیفتند اما کارشناسان می گویند مهاجرت جوانان اسپانیایی در میان و بلند مدت خسارت جبران ناپذیری به این کشور می زند.

منبع:وفا/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)