کارشناسان سازمان ملل: دولتها باید از همه کودکان مهاجر محافظت کنند

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که دولتها باید اقدامات خود را برای حفاظت از کودکان مهاجر در برابر فروش، قاچاق و سایر اشکال بهره برداری افزایش دهند.

0

به گزارش به دخت به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر به نقل از وب سایت کمیسر عالی ، دو کارشناس سازمان ملل متحد در یک مطالعه مشترک می گویند که دولتها باید اقدامات خود را برای حفاظت از کودکان مهاجر در برابر فروش، قاچاق و سایر اشکال بهره برداری افزایش دهند.
کارشناسان هشدار دادند که در حال حاضر بسیاری از کودکان در معرض سوء استفاده جنسی و کاری قرار دارند و اقدامات کشورهای سراسر جهان در این زمینه بی اثر بوده است. ماد د بوئر بوکیچیو، گزارشگر ویژه فروش و استثمار جنسی کودکان، و ماریا گرازیا گیامارینارو گزارشگر ویژه قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان، ضمن ارائه گزارش مشترک خود به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفتند: دولت ها باید نیازهای حمایتی کودکانی که از درگیری ها و بحران ها می گریزند، را شناسایی کنند. به ویژه، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که کودکان بدون همراه و جدا شده به سرعت شناسایی، ثبت نام و به سیستم حفاظت از کودک انتقال داده می شوند.
کارشناسان افزودند: باید با همه کودکان، از جمله کسانی که با والدین یا سایر سرپرستان قانونی مهاجرت می کنند، به عنوان اشخاص دارای حقوق فردی برخورد شود نه مجرم.اقدامات جاری دولتها در خصوص کودکانی که در حال فرار از بحران های انسانی هستند، عمدتا بی اثر است. به رغم برخی اقدامات امیدوارکننده، اغلب به نیازهای خاص کودکان، به خصوص کودکانی که بدون همراه هستند، توجه نمی شود. مثلا آنها را در فضاهای مخلوط با مهاجران بالغ در اردوگاههایی که کمبود امکانات عمومی دارد، نگهداری می کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار داشتند : همه کودکان در حال جابجایی در معرض خطرفروش، قاچاق و سایر اشکال بهره برداری هستند. با کودکان باید اول و مهمتر ازهر چیزی به عنوان کودک برخورد شود. برای هر مورد، باید از راه حل های مناسب استفاده شود. وجود موارد متعددی از استثمار جنسی کودکان، حتی در اردوگاه های پناهندگان و مراکز دولتی، دلیل دیگری از ضعف سیستم حفاظت از آنها است.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش مشترک خود، از دولتها خواستند اقداماتی پیشگیرانه برای کودکان مناطق بحران زده بکار گیرند ، مانند راه حل های مبتنی بر خانواده، ایجاد فضاهای امن برای کودکان و آموزش حرفه ای مهاجرین و پناهندگان در جایی که زندگی می کنند و جایی که تعداد آنها زیاد است، تا شاخص های فروش، قاچاق و سایر اشکال بهره برداری را بدانند و پیشگیری کنند.
دولت ها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که کودکان به راحتی می توانند سوءاستفاده و استثمار جنسی را گزارش دهند و همچنین کودکان بدون خانواده در اسرع وقت به سرپرستان آموزش داده، سپرده می شوند.
کارشناسان در پایان تصریح کردند: فروش و قاچاق کودکان باید جلوگیری شود بویژه کودکان جامانده از فرار در مناطق جنگی پس از فرار والدینشان و کودکان مناطق بحران زده که بدون خانواده هایشان فرار کرده اند. دولت ها باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از استثمار جنسی و کار اجباری کودکان اتخاذ کنند، از جمله ایجاد کانالهای ایمن و منظم مهاجرت و اطمینان از اینکه کودکان مهاجر و پناهندگان دسترسی منظم به آموزس درسی و آموزش مهارت های زندگی در کشور میزبان، دارند.

/انتهای متن/

درج نظر