بر روی این جاده از وسط اقیانوس می گذرید+عکس

هیچ چیز به اندازه ی اقیانوس قدرتمند نیست- در دنیا مکان های کمی را پیدا می کنید که جاده ای داشته باشند که بتوانید در آن خیلی به اقیانوس نزدیک شوید به اندازه ای که خودتان را جزیی از آن حس کنید، اما Atlanterhavsvegen از آن دست مکان هاست…

0

در جاده اقیانوس اطلس است که می توانید طوفان های زمستان و تاثیرات آن و روزهای گرم و درخشان آفتابی را ببینید و البته که رانندگی در این جاده یکی از هیجان انگیزترین رانندگی های زندگیتان خواهد بود، جاده ای باریک و زیبا که از وسط اقیانوس پهناور می گذرد.

/انتهای متن/