آداب و رسوم محرم در شهرهای ایران

آیین شمع گردانی، آیین قلک شکنی، مراسم بیل زنی و…

0

آیین شمع گردانی (تبریز)این سنت که با روشن کردن شمع و یا چراغ های دیگر در حدود 41 مسجد انجام می گیرد، در سال های اخیر با شدت بیشتری در حال گسترش است به نحوی که چهره شهرهای بزرگی مانند تبریز و اردبیل در عصر روز تاسوعا دگرگون و ده ها هزار بلکه صدها هزار شمع در بیش از 1400مسجد تبریز روشن می شود.

 

آیین قلک شکنی (قائمشهر-مازندران)رسم عاشورایی اهالی قائمشهر «قلک شکنی» نام دارد که با پهن شدن پارچه سبز در وسط حسینیه، تمامی قلک هایی که از سال قبل و برای جمع آوری نذورات تحویل مردم شده بود، دور تادور پارچه چیده و مراسم قلک شکنی همراه با آیین های عاشورایی، با حضور مداحان، پیرغلامان و عزاداران حسینی آغاز می شود

 

مراسم بیل زنی (خوسف-بیرجند)در مراسم بیل زنی شهر خوسف، افراد به صورت دایره وار در کنار هم بیل هایشان را به طرف آسمان می برند و هر فرد در حال حرکت به هوا می پرد و تیغه بیل ها را به هم می زنند و همه یک صدا و با آهنگی مخصوص می گویند «حیدرعلی» و هم زمان بیل ها نامنظم و با شتاب به یکدیگر می خورند.

/انتهای متن/