محمدامین ما را به لبخند دعوت می کند

مادر محمد امین با دقت در رفتار پسرش یاد گرفته: خوشبختی یعنی خلق کردن لحظات شاد وتلاش برای ابراز و اشاعه مهر و محبت. خوب است آدم گاهی از خودش فاصله بگیرد و دنیا را از دریچه نگاه کودکان تماشا کند تا بتواند زیبایی های به ظاهر جزئی را ببیند و با لذت لبخند بزند.

0

مادر محمد امین با ارسال عکس – متنی جالب در مسابقه”از کودکم یاد گرفتم” شرکت کرده  و در مورداهمیت شادی و خنده  به ما می گوید.

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.من و همسرم هر روز با دیدن کوچکترین توانایی و حرکت و رشدی که در روح و جسم امین می بینیم، از اعماق وجودمان شاد شده و خدا را شکرگزاریم.

 یادش بخیر وقتی برای اولین بار گفت مامان و بابا چقدر خندیدیم و ذوق کردیم… .

حالا این روزها پسرکمان اسباب شادی را به طور اگاهانه برایمان فراهم می کند: من و پدرش را با جدیت و اصرار بر روی مبل می نشاند، حتی اگر مشغول انجام کاری باشیم و همانطور که دندانهایش را روی هم می نشاند و لبخند می زند، به اصرار از ما هم می خواهد لبخند بزنیم و چند دقیقه ای دوچرخه سواری او را در اتاق با لبخند ، درحالیکه دندانهایمان پیداست، نگاه کنیم.

 جالب اینجاست در این چند دقیقه فقط باید حواس مان به او باشد و اگر کلمه ای میان من و پدرش رد و بدل شود و بفهمد نگاه از او برداشته ایم اعتراض می کند.

این نمایش کمدی او عادت این روزهایمان شده، اعتراف می کنم او با این حرکت خلاقانه و بامزه اش لحظاتی ما را از زندگی پردغدغه بزرگسالی رها می کند و به هر دوی ما می اموزد خوشبختی یعنی دیدن همین چیزهای کوچک از دریچه نگاه یک کودک …اموختیم فراموشی افکار منفی با یک لبخند ساده اما از ته دل ممکن خواهد شد.

حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید.

شاید جزو سه برنده اول ما شوید؛ یعنی برای هر نفر یک کارت هدیه  به همراه یک سِت مادر و کودک شیک.

/انتهای متن/

درج نظر