سما با طبیعت مهربان است

مادر سما شاهی با دقت در رفتار دخترش یاد گرفته: طبیعت و زمین همچون مادری مهربان نیازهای انسان را بر آورده می کنند و زیاده خواهی بشر مانع سخاوت زمین نمی شود. زیبایی، باروری و سخاوت از مشترکات زن و طبیعت است. رعایت حال زن و طبیعت ضامن زندگی در آینده است.

0

مادر سما با ارسال عکس -متنی جالب در مسابقه”از کودکم یاد گرفتم” شرکت کرده  و در مورد مراقبت از طبیعت به ما می گوید.

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.

در تعطیلات آخر تابستان در باغی بودیم که دیدم دخترم از روی زمین میوه های رسیده را در سبد جمع می کند و به هیچ عنوان به میوه های کال درختان دست نمی زند و با جدیت گفت نباید درخت ها را اذیت کرد اگه میوه هاش رسیده باشه خود درخت ها میوه هایشان را به ما تعارف می کنند.حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید.

شاید جزو سه برنده اول ما شوید؛ یعنی برای هر نفر یک کارت هدیه  به همراه یک سِت مادر و کودک شیک.

/انتهای متن/