پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها نعمت و برکتند

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.
مادر علی و زینب فتحی با ارسال عکس -متنی جالب در مسابقه”از کودکم یاد گرفتم” شرکت کرده و در مورد احترام به بزرگترها به ما می گوید…

0

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.

مادر علی و زینب با دقت در رفتار دوقلوهایش یاد گرفته: وجود بزرگترها و بخصوص پدر بزرگ و مادر بزرگ ها نعمت و برکت است چرا که آنها گذشته ما هستند و تجربه زیسته دارند و کودکان در حال زندگی می کنند و امید ما برای آینده هستند ارتباط بین این دو نسل ضامن تعادل و تحکیم زندگی است.“از دوقلوهای عزیزم خواستم تا بهترین لباس هایشان را بپوشند تا از آنها عکس بگیرم. در کمال تعجب دیدم هر دوشان لباس پدر بزرگ و مادر بزرگ را پوشیدند و خواستند بهترین عکس را در این لباس ها داشته باشند… خوشحالم که در خانه ی ما احترام به بزرگترها باعث شده که فرزندانم الگوی خودشان را درست انتخاب کنند”

حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید.

شاید جزو سه برنده اول ما شوید؛ یعنی برای هر نفر یک کارت هدیه به همراه یک سِت مادر و کودک شیک.

/انتهای متن/