تخت سلیمان یادگاری به قدمت ۳۰۰۰ سال

تخت سلیمان جایگاه مهمترین آتشکده دوره ساسانیان یعنی آذرگشنسب در شمال شرقی شهرستان تکاب و شرق تخت سلیمان در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی قرار گرفته است.

0

/انتهای متن/