زهرا نا امید نمی شود

مسابقه "از کودکم یاد گرفتم"

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.
مادر زهرا سعادتمند با عکس متنی جالب به ما می گوید: در راه رسیدن به هدف هرگز نا امید نشویم.

0

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.

مادر زهرا سعادتمند با دقت در رفتار دخترش یاد گرفته: زندگی پر است از فراز و نشیب و سنگلاخ. چنانچه کسی هدفی جز “خور و خواب و خشم و شهوت” در پیش گیرد می بایست دو چندان تلاش کند و صبور و مقاوم باشد تا در برابر زندگی کم نیاورد و به کمال در آنچه می خواهد برسد.

“هربارکه دختر کوچک من باتلاش فراوان وبه کمک وسایل خانه می ایستد و بعد از چند لحظه به زمین می خورد و دوباره بلند می شود و هر بار مدت زمان طولانی تری می ایستد، به من می آموزدکه برای رسیدن به اهداف وخواسته هایم فقط باید باز هم تلاش کنم و از پیشرفت ناامیدنشوم.  هربارکه شکست خوردم دوباره امتحان کنم تاکمی بیشتربه هدفم نزدیک شوم.”حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید.

شاید جزو سه برنده اول ما شوید؛ یعنی برای هر نفر یک کارت هدیه  به همراه یک سِت مادر و کودک شیک.

/انتهای متن/