به گزارش به دخت به نقل از شفقنا به نقل از گاردین، «بی‌بی‌حال ازبکی» پیرزن ۱۰۶ ساله افغان که با پسر و نوه‌اش از کوه‌ها و دره‌ها گذشته و خود را به اروپا رسانده، در ایستگاه آخر و در سوئد مجبور به بازگشت به افغانستان شده است. اوراق مهاجرتی این پیرزن افغان توسط مقامات سوئدی رد شده است. با اینکه سوئد یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین را در حوزه مهاجرت دارد اما تصور نمی‌رفت این زن سالمند ۱۰۶ ساله را که از جنگ در افغانستان گریخته، اخراج کند.