مهدي نگهبان خانه اي است كه ساخته

مسابقه "از کودکم یاد گرفتم"

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.
مادر مهدي با عكس متني جالب از اهميت حفظ زندگي به ما مي گويد.

0

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.

مادر مهدي با دقت در رفتار پسرش ياد گرفته: در زمانه اي كه همه از فرديت شان دفاع مي كنند و به دنبال آزادي هاي شخصي هستند، حفاظت و نگهباني از خانواده و زندگي به همت ، از خود گذشتگي و مسئوليت پذيري مضاعفي احتياج دارد. شايد نه گفت و رفتن در اين روزها راحت تر و خوشايند تر باشد ولي مادر بودن و ماندن حتما اثرش را خواهد گذاشت.

“ممکن است برای یکی از زوجین حالتی پیش آیدکه حس کنند زندگی متاهلی برایشان سرد شده ودیگرگرما وصمیمیت سابق راندارد وبه پوچي رسيده اند؛ دوست دارند از آن زندگی خارج شوند.

از وقتی پسرسه ساله ام رادیدم که مشغول ساختن خانه باآجربازی است و کل سعیش را می کند تا خوب ومحکم خانه را بسازد واجازه نمی دهد خانه ای را که با زحمت ساخته، کسی خراب کند  وخودش هم مراقب است خانه رویايی اش نابودنشود، من هم به خودم آمدم واز آقا مهدی یاد گرفتم كه اجازه ندهم زندگیم، بچه هایم، همسرم وخانواده ام نابود شوند و با دقت در رفتارخودم پایه های زندگیم رامحکم ترکنم و خودم محافظ زندگی خودم باشم.”حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید. شاید جزو سه برنده اول ما شويد؛ یعنی یک کارت هدیه  به همراه يك سِت مادر و کودک شيك.

/انتهای متن/