حجاب باید از خانه فرهنگ‌سازی شود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

در اختتامیه دومین جشنواره چادرهای آسمانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حجاب و عفاف از درون خانواده باید فرهنگ سازی شود.

0
به گزارش به دخت به نقل از مهر، حجت السلام خاموشی افزود: تفکر صحیج دینی و برداشت ثواب از دین و اعتقادات، امروز بازار جدیدی دارد از یک طرف رونق اسلام را شاهد هستیم که با انقلاب اسلامی رونق بیشتری  پیدا کرد و از یک طرف هم اسلام مغلوبه را مشاهده می کنیم. ما در ایران اسلامی بعد از چهار دهه در حال فر هنگ سازی هستیم بر این اساس در شورای عالی فرهنگی درباره آن صحبت شد و مصوباتی تهیه و تدوین شد.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به دلیل اینکه جامعه اسلامی باید رنگ و لعاب اسلامی داشته باشد ، باید به مقوله حجاب توجه بیشتری صورت گیرد. اگر امروز دانشمندان می گویند بخشی از هویت دین، بخش دیگر لباس و بخشی دیگر دانش و سواد است و محصولات  فرهنگی نماد و بروز آن است باید مکان های عمومی ما و مدارس و دانشگاه های ما بیانگر این هویت باشند.

وی ادامه داد: اگر می گوییم اسلام را باید با روش اخلاقی بپذیریم، خداوند حکمی را بدون مصلحت امر نمی کند و به دلیل مفسده نهی نمی کند. 

حجت السلام خاموشی تاکید کرد: قانون حجاب و عفاف بیشترین صورتش فرهنگ سازی است. از ناجا تشکر می کنیم که یکی از اعضای این ستاد هستند و به حق  بیشترین کارها را در زمینه حجاب و عفاف انجام می دهند. باید تربیت را از خانه آغاز کرد و به مدرسه و دانشگاه تسری داد زیرا توسعه فرهنگ و عفاف از درون خانه ها آغاز شود. بایداز خود شروع کنیم و اگر معیار در روابط باشد، فرزندانمان حتما معیار پذیر می شوند.

/انتهای متن/

درج نظر