فعالیت 22 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت: از مجموع 80 هزار باب مسجد در سطح کشور 22 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد فعالیت دارند.

0

به گزارش به دخت محمدرضا جعفری عصر سه شنبه در سومین روز از دهمین دوره آموزشی فرهنگی اندیشه های آسمانی در مشهد افزود: نسل جوان هرچه بیشتر از مسجد فاصله بگیرد مشکلاتش بیشتر خواهد شد. باید خدماتی که مساجد می توانند به نسل جوان ارائه دهند شناسایی و برای آنها برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: اگر مسجد را نشناسیم و هدفمند به سراغ آن نرویم در تربیت خانواده و فرزندان دچار نقصان می شویم. پژوهشگران امروز باید به این ضرورت پی ببرند که صدمه پذیری جامعه در مباحث اخلاقی و دینی بالاست و مرکز و مبدا تربیت پذیری جامعه مسجد است.
معاون ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد به نقش مسجد در تحقق جامعه اسلامی اشاره و بیان کرد: متغیر تحقق جامعه اسلامی مسجد است. اگر مسجد به طراز اسلامی خود برسد فرد و جامعه به طراز اسلامی نزیک می شوند. مسجد اگر اسلامی نشود جامعه به طراز اسلامی نمی رسد. 
وی گفت: رهبر معظم انقلاب از مساجد به نام ‘دژهای اسلام’ یاد کرده اند. پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه فهم درست متولیان مساجد از گفتمان انقلاب است و به تعبیر دیگر پیروزی انقلاب معجزه مساجد بود. از اعزام نیرو تا پشتیبانی نظامی و تبیین اندیشه و تمامی کارها در مسجد انجام می گرفت. گفتمان مساجد از سوی نیروهای انقلابی فهم، درک و اجرا شد. از این رو 98 درصد شهدای کشور اسلامی ایران مسجدی هستند.
او افزود: تولید ادبیات لازمه گفتمان مساجد است که باید تبیین و به مرحله باور و مطالبه گری برسد. گفتمان مسجد در زمان جنگ نرم یک کلمه می باشد که آن خدمت است لذا وظیفه کانونهای فرهنگی هنری مساجد تغییر نگرش از وضع موجود به وضع مطلوب مسجد طراز اسلامی است.
دهمین دوره همایش اندیشه های آسمانی بطور روزانه از پنجم تا هجدهم شهریور جاری در مشهد ادامه دارد.

/انتهای متن/

درج نظر