به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، فاطمه عباسی روز سه شنبه در نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران وزرا و دستگاه های اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در دولت دوازدهم افزود: با اجرای طرح گروه همیاران که سازمان بهزیستی به زنان سرپرست خانوار کمک مالی و بلاعوض به این افراد ارائه می دهد و به صورت گروهی پروزه های اشتغال کوچک خانگی ایجاد می کنند، این تعداد خانوار خودکفا شدند.
وی تصریح کرد: همچنین با اجرای طرح تامین مالی خرد و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، 70 هزار نفر از این طرح استفاده کردند.
وی در ادامه به دو حوزه معاونت پیشگیری و اجتماعی در سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: در حوزه پیشگیری خدمات پیشگیرانه به مددجویان ارائه می شود و در حوزه اجتماعی در بخش مداخلات آسیب های اجتماعی به افراد آسیب دیده آموزش های لازم داده می شود.
عباسی ادامه داد: دفتر آسیب های اجتماعی نیز سه مرکز سلامت دختران، خانه های امن برای زنان خشونت دیده خانگی و مرکز بازپروری زنان را ساماندهی می کند.
وی خاطرنشان کرد: در هر سه مرکز خدمات توانمندسازی به ویژه به زنان آسیب دیده و در معرض آسیب ارائه می شود.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور بانوان و خانواده گفت: همچنین در حوزه اعتیاد طرح توانمندسازی زنان آسیب دیده در 31 استان کشور به اجرا گذاشته شد که توسط 150 دختر خانه سلامت، مهارت های شغلی به آنها آموزش داده شد.
وی در ادامه به طرح توانمندسازی زنان سالمند نیز اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح 45 هزار زن سالمند در سراسر کشور تحت آموزش و تکریم سالمندان قرار گرفتند.
نخستین نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران وزرا و دستگاه های اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در محل باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

/انتهای متن/