این، آفت است یا برفک؟

پرسش از شما و پاسخ از مشاور پزشکی

این بار کاربر به دخت در مورد یک عارضه دهانی کودک شیرخوارش سوالی کرده است که مشاور پزشکی به دخت خانم دکتر انسیه کتابچی به آن پاسخ داده است.

0

سوال:

دهن بچه ی۴۰روزه ام که فقط با شیر خشک تغذیه میشه آفت زده، چه کنم؟

 

پاسخ مشاور:

سلام

ظاهر ضایعات مشاهده شده در تصویر بیش از هرچیز با برفک دهانی که در دهان نوزادان طبیعی و شایع است، مشابهت دارد.

آفت دهانی در نوزادان به صورت ضایعات دردناک و آزار دهنده منتشر میشه و به صورت دانه دانه سفید هم دیده می شه که با بیقراری، عدم تغذیه کودک و تب خفیف او خود را نشان می دهد.

بنابراین به نظر می رسد ضایعات فوق که باعث بیحالی و بیقراری شیرخوار نشده اند، آفت نیستند بلکه برفک هستند که نیازمند درمان ضد قارچی نیستاتین زیر نظر پزشک کودک می باشد.

ضمنا باید سرشیشه های شیرخوار که مبتلا به برفک شده، جوشانده شود تا قارچ ‌موجود در سطح آنها هم پاکسازی گردد.

/انتهای متن/