مسابقه “از کودکم یاد گرفتم”

کاربران به دختی می دانند که تازگی سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.
حالا اولین عکس – متن را که از طرف مامان آرش و آیلین حقی برای شرکت در مسابقه به دست ما رسیده ، ببینید.

0

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود. تلاش مداوم و ناامید نشدن، از آن ویژگی هایی است که به خوبی می توان از کودکان آموخت.

مامان آرش و آیلین با دقت در رفتار پسرش این عکس- متن جالب را برای شرکت در مسابقه ” از کودکم یاد گرفتم” ارسال کرده است:

از وقتی دخترم آیلین به دنیا اومد دلواپس حسادت برادرش آرش بودم… اما این دلواپسی تبدیل شد به دل خوشی… آرش شد تکیه گاه خواهرش … تا جایی که هر لحظه مراقبت از خواهرش رو وظیفه ی خودش می دونه.

حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید. شاید برنده جایزه ما شوید، یعنی یک کارت هدیه  و یک سِت مادر و کودک.

/انتهای متن/