کمک به یک خانواده آبرومند صدقه حساب می شود؟

پرسش از شما و پاسخ مذهبی

یکی از کاربران به دخت در مورد معنای دقیق صدقه پرسیده است. مشاورمذهبی به دخت به این سوال جواب داده است.

0

سوال:

من خانواده ای رو می شناسم که نیازمند و آبرو دارند و برایشان کمک نقدی می کنم. آیا این پولی را که صرف کمک به این خانواده  می شود، می توانم به عنوان صدقه در نظر بگیرم؟

 

پاسخ مشاور مذهبی :

بسم الله الرحمن الرحیم

صدقه عنوانی کلی است که در اسلام به همه کارهای خیر و نیک اطلاق می شود، کمک کردن به سالمندان، درس دادن رایگان به نیازمندان، ساخت مسجد و مدرسه و بیمارستان و…  و حتی اطعام دیگران و هرکار نیک و پسندیده  دیگر.

 اما صدقه  یک معنای خاص نیز دارد و آن کمک کردن به شخص فقیر و بی بضاعت است.

 اینکه می‌فرمایید به خانواده نیازمند و آبرودار کمک می‌کنید، جزو بهترین کارهاست که در دنیا و آخرت برای شما منافع و خواصی دارد و قابل تحسین است. این کار به خودی خود به معنای کلی که در ابتدا گفته شد، صدقه محسوب می‌شود.

 اما در معنای دوم و خاص صدقه در صورتی می‌توانید به نیت صدقه کمک ها را پرداخت کنید که اولا از نیازمند بودن و ناتوانی خانواده اطمینان داشته باشید و ثانیا سرپرست خانواده که کمک را دریافت می‌کند، از سادات نباشد. به دلیل اینکه خداوند متعال برای رعایت احترام و کرامت سادات صدقه را بر ایشان حرام کرده است تا خدای نکرده کسی منتی بر سر ایشان نداشته باشد و در عوض نیمی از خمس را به عنوان سهم سادات قرار داده است که به سادات فقیر می‌رسد.

در صورتی که سرپرست خانواده سید باشد، پیشنهاد می‌شود کمک ها را قطع نکنید اما به نیت هدیه بدهید تا برای ایشان هم مشکل شرعی به وجود نیاید و به معنای کلی صدقه یعنی نیکی هم برای شما نوشته شود.

ان شاءالله خداوند مهربان توفیقات همه ما را در امر رسیدگی به افراد بی بضاعت بیشتر کند.

/انتهای متن/