تزیین کوچه با گیاهان و مواد بازیافتی

ابتکار یک زوج شیرازی در تزیین کوچه با گل و گیاه و مواد بازیافتی در محله ای محروم در شیراز به محله جلوه خاصی بخشیده است.

0

/انتهای متن/