برای مزاحمت با پیامک هم می شود شکایت کرد؟

پرسش از شما پاسخ از مشاور حقوقی

یکی از کاربران به دخت در رابطه با یکی از جرم‌ های رایانه‌ای سوالی کرده است که مشاور حقوقی به دخت خانم دکتر اژدری ضمن تعریف کلی این نوع جرم، به این سوال خاص پاسخ داده است..

0

سوال:

با سلام.

 آیا شخصی می تواند به صرف چند پیامک، جرمی را که خود مرتکب شده است به شخصی دیگر نسبت دهد یا اتهام معاونت در جرم بزند؟

فقط با پیامک و بدون شاهد؟

 

پاسخ:

سلام.

جرم‌های رایانه‌ای یا همان سایبری جرائمی هستند که در آن از رایانه یا‌ تلفن همراه به‌عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده می‌شود و معمولا از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت اتفاق می‌افتد؛ مثل انواع کلاهبرداری، جعل، هتک حرمت و سرقت رایانه‌ای.

اما در مورد سوال شما دقیقا متوجه منظور شما از جرم پیامکی نشدم .

ولی بطور کلی اگر از طریق پیامک به کسی تهمتی زده شود  و یا ایجاد مزاحمت شده باشد ویا با پیامک های غیر اخلاقی باعث اذیت وآزار دیگری  فراهم شود ، به استناد همان پیامک ها می توان از مزاحم طرح شکایت کرد و از طریق دادسرای جرائم محیط مجازی، مزاحم را جلب ومحاکمه نمود.

/انتهای متن/