کارگاه پيشگيري از اعتياد نوجوانان وآشنايي با مواد مخدر برگزار می شود

کارگاه پيشگيري از اعتياد نوجوانان وآشنايي با مواد مخدر توسط کلينيک موج مثبت برگزار می شود.

0

کلینیک موج مثبت با هدف کمک به والدین برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان شان کارگاه پيشگيري از اعتياد نوجوانان وآشنايي با مواد مخدر را برگزار می کند.

مدرس این کارگاه دکتر عطاءاللهي دکتراي تخصصي مطالعات اعتياد است.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر باشماره22576333تماس بگیرید.

/انتهای متن/