پرسش از شما، پاسخ از مشاور حقوقی

اگر یک دختر باکره کسی را بکشد

حکم دختر باکره ای که کسی را کشته است، از نظر قانون و هم شرع چیست؟ قانون و شرع در این مورد حرف روشنی دارد. اما متاسفانه بخاطر اغراض و بی اخلاقی های سیاسی این حکم روشن وارونه نشان داده می شود.

0

سوال :

من شنیدم که اگر یک دختر باکره کسی را بکشد و قرار شود بخاطر همین هم به اعدام محکوم شود، باید اول به عقد موقت یک آقایی دربیاید بعد اعدام شود. آیا این حرف درست است؟ یعنی در محاکم قضایی ما اگر دختری محکوم به اعدام شود، اول باید به عقد موقت کسی دربیاید؟

خدیجه ف.

 

جواب:

 پیشینه این مسئله به یک حدیث جعلی از طرف منافقین برمی گردد که مطرح کردند که دختر باکره به بهشت می رود بعد از مردن. پس خاطر اینکه بعد از اعدام یا مرگ به جهنم برود اول اورا با ضیغه خواندن به عقد موقت فردی در می آورند تا فردای ان اعدام شود ومهریه اش را نیز به خانواده معدوم پرداخت می کنند .

دوست عزیز

مسلما این جعلیاتی است که به اسلام و به دنبال آن به محکم قضایی ما نسبت می دهند . در اصل  ریشه این جعلیات به صدر اسلام برمی گردد و اصطلاحا به این امور جعلی  اسرائیلیات می گویند. متاسفانه از این قبیل اسرائیلیات هم با کمک حدیث های جعلی زیاد وارد متون دینی ما شده است.

بطور مشخص مساله دختر باکره و اعدام او از این نوع جعلیات است که این روزها مسئله ذهن مردمی را که از فقه وحقوق اطلاع کمتری دارند،  به خود مشغول کرده ست .

در تحریر الوسیله امام خمینی به صراحت به این مطلب اشاره شده:

“هرکس محکوم به قصاص شود با همان حالتی که محکوم به قصاص واعدام شده باشد اعدام می شود ،فرق نمی کند که باکره باشد یا غیر باکره.”[1]

در پاسخ حقوقی به این سوال هم باید گفت:

از نظر حقوق کیفری ما که برمبنای فقه اسلام است، هر کس(ازجمله دختر باکره)عمدا مرتکب قتل نفس شود و اولیای مقتول در خواست قصاص نمایند،حکم قصاص اجرا می شود و در مورد دختر باکره با وجود همان باکره بودن حکم اجرا می شود.

 

[1]  امام خمینی،تحریرالوسیله موسسه دارالعلم،قم جلد 2کتاب قصاص م.49

/انتهای متن/