ازدواج اجباری کودکان در انگلیس نقض حقوق بشر است

مدیر یک موسسه فعال در دفاع از حقوق کودکان گفت: اجبار کودکان به ازدواج اجباری جرم و نقض حقوق بشر در انگلیس است و دولت باید تدابیر قانونی و اجرایی لازم را جهت مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، به نقل از ستاد حقوق بشر، گاردین نوشت: یک موسسه فعال در حقوق کودکان در انگلیس، از افزایش شدید آمار ازدواج اجباری کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد دختران بین 13 تا 18 سال که طی پنج سال گذشته به مراکز مشاوره و انجمن های حمایت از حقوق کودکان جهت کسب حمایت در برابر ازدواج اجباری مراجعه کرده اند، سه برابر شده است.

بسیاری از دختران از سوی والدین‌شان تهدید و اجبار می‌شوند که با افرادی که دوست ندارند و یا حتی یک بار او را ملاقات نکرده اند، ازدواج کنند.

تنها در سال 2016، 205 دختر زیر 18 سال به موسسه “ان.پی.اس.سی.سی” که یک خیریه فعال در حقوق کودکان است، مراجعه و درخواست حمایت و کمک در این خصوص را داشته اند.

آمار موسسه نشان می دهد که این آمار 12 درصد نسبت به سال 2015 افزایش یافته است.

« پیتر والنس» مدیر موسسه دفاع از حقوق کودکان که یک وکیل و فعال حقوق بشر است، اجبار کودکان به ازدواج اجباری را جرم و نقض حقوق بشر در انگلستان دانست و از دولت خواست تا سیاست گذاری و تدابیر قانونی و اجرایی لازم را جهت مبارزه با این پدیده اتخاذ کند.

/انتهای متن/