طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور

طلاق یکی از اتفاقات شخصی مهم در زندگی افراد است كه اثرات فردی و اجتماعی مهمی هم دارد. سوال یکی از کاربران به دخت از خارج کشور در همین رابطه است که خانم دکتر اژدری پاسخ داده اند.

0

سوال:

با عرض سلام خدمت شما مشاور گرامی

زنان ایرانی كه در خارج از كشور وبر طبق مقررات كشور محل سكونت شان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند، می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند؟


پاسخ:

زنان ایرانی که با همسر ایرانی خود در خارج از کشور زندگی می کنند  ویا هر فرد ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کند، در احوال شخصیه تا بع قوانین داخلی کشور خود می باشند .

احوال شخصیه مانند ارث ،ازدواج ،طلاق ،ولادت،مرگ.

بنابراین زنانی که از شوهر خود در خارج از کشور بر طبق مقررات ان کشور طلاق می گیرند،

اگر مطابق قوانین جمهوری اسلامی نباشد، معتبر نیست وطلاق از نظر قوانین ما انجام نشده است؛

مگر اینکه بعد از وقوع طلاق در کشور محل اقامت ، به کنسولگری ایران یا سفارتخانه کشوری که حافظ منافع ایران در ان کشور است، مراجعه شود ونامه ثبت طلاق خود را ارائه دهند.

افراد در این صورت به یک روحانی که از طرف سفارتخانه ایران برای انجام امور شرعی در آن کشور داریم معرفی می شوند تا صیغه طلاق جاری نموده وطلاق شرعی انجام شود ومدارک طلاق درکنسولگری سفارتخانه ایران ثبت وطلاقنامه با مهر برجسته سفارتخانه به انها داده می شود و این طلاقنامه باید در دادگاهی در ایران از طرف قاضی مورد تنفیذ قراربگیرد تا در ایران طبق قوانین ایران بتواند بر ان ترتیب اثر داده شود که اثرات آن هم مثل نگهداری عده طلاق، حضانت فرزندان، نفقه اولاد، مهریه، ارث زوجین و موارد دیگر.

حال اگر زنی با این شرایط طلاق گرفت ودر زمان طلاق در مورد مهریه هیچ تصمیمی گرفته نشده باشد، در ایران یا شخصا یا توسط وکیل می تواند برای در یافت مهریه یا بذل آن اقدام نماید.

/انتهای متن/