پدیده عجیب درخت رنگین‌کمانی

ممکن است در نگاه اول فکر کنید که این درختان نقاشی شده‌اند، اما رنگ‌هایی که روی تنه‌ی آنها وجود دارد، تماما طبیعی است. به این درخت‌ها که در مناطق طبیعی مناسب، تا 75 متر هم رشد می‌کنند، لقب درخت اکالیپتوس رنگین کمانی را داده‌اند.

0

رگه‌های چند رنگی‌ای که روی تنه‌ی درخت اکالیپتوس رنگین کمانی دیده می‌شود، به خاطر پوسته‌ی بیرونی آن است که هر سال در زمان‌های مختلفی می‌ریزد. بعد از این فرآیند پوسته ریزی، در ابتدا رنگ تنه‌ی درخت، سبز روشن می‌شود اما بعد از گذشت زمان کم کم تیره می‌شود و به رنگ‌های آبی، بنفش، پرتغالی و رنگ های خرمایی، تغییر پیدا می‌کند.

این درختان گونه‌ای از درخت اکالیپتوس است که به طور طبیعی فقط در قسمت‌های شمالی زمین مثل بریتانیا، گینه نو و میندانو رشد می‌کند. حالا این درخت در همه جای جهان کاشته می‌شود و از خرده چوب‌های تنه‌ی آن برای ساخت کاغذ و مصارف زینتی استفاده می‌شود.

/انتهای متن/