21 راز طلایی ازدواج موفق

سینکالویس گفته که با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش . اما نکته مهم آن است که ما برای این که زندگی مان با موفقیت و شادکامی همراه شود، باید به رمز و رازهای طلایی آن واقف باشیم و عمل کنیم.:

0

در ابتدا این پرسش مطرح می شود که در ازدواج چقدر شانس سعادتمند بودن وجود دارد ؟

به نظر می رسد   می توان ازدواجی موفقیت آمیز داشت به شرطی که خود زن و مرد بخواهند.

ما در اینجا برای شما که می خواهید ازدواج کنید و برای شما که ازدواج کرده اید، پیشنهاداتی برای داشتن یک زندگی موفق و شاد داریم :                                                                                                                      

1)در خانه خود خشک و بی روح نباشید ، بلکه زندگی زناشویی را با بذله گویی و شوخ طبعی، لذت

 بخش کنید .

2) به هیچ علت و عذری به همسرتان دروغ نگویید ، زیرا با اولین دروغ ریشه اعتماد او به شما سست می شود و از آن به بعد به راستگویی های شما اطمینان نخواهد کرد .  

3)قضایا را تنها از نظر خود ننگرید ، بلکه گاهی خود را به جای همسرتان گذاشته و ملاحظه کنید که چگونه نظری دارد .

4) در موقعی که مهمان دارید ، با همسرتان جنگ و جدال نکنید ، بلکه برای همسرتان شخصیت قائل شوید .

5) همسر شما هم مانند دیگران ، استحقاق احترام دارد و هرگونه احترامی که نسبت به او شود ، موجب خرسندی خواهد بود .

6) همسر خود را از کم و کیف و چگونگی کار و شغل خود بی خبر نگذارید ، چه بسا در مواردی بتواند مشکلی را که حل آن در نظر شما آسان نبوده، رفع نموده و راهنمایی تان نماید .

7) همیشه عشق و مهر و محبت را از همسر خود متوقع نباشید ، خود شما هم سهم خویش را بپردازید .

8) نگذارید عادت سکوت بر زندگی شما غلبه کند . از صحبت با افراد خانواده خودداری نکنید .

9) در هنگام صحبت با همسر خویش ، از روی تحکم سخن نگویید و سلطه جو نباشید .

10)از تمجید و تحسین همسرتان مضایقه نکنید ، خواه از جهت داشتن حسن سلیقه در انتخاب لباس باشد یا به علت موفقیت های روزانه زندگی .

11) همسرتان نیز مانند شما دارای آشنایان و دوستانی است که معاشرت با آنها در تسهیل زندگی او و شما بسیار مؤثر است .

12) فراموش نکنید که یک همسر تا پایان حیات ، آرزومند محبت و نوازش است . تا می توانید این نکته را در نظر داشته باشید و از محبت به همسر خویش غفلت نکنید .

13) همان طور که انتظار می رود مردان در پوشیدن لباس چه در منزل و چه در خارج از محیط خانه ، منظم و و مرتب باشند . از زنان نیز انتظار می رود که بر طبق معیارهای خاص جامعه رفتار نمایند .

14) این نکته را دقیقا در نظر داشته باشید که چیزهای کوچک زندگی است که چون جمع گردند ، منفجر می شوند . بنابراین از حسادت های جزئی ، از خودخواهی های جزئی ، از تحریکات ، اوقات تلخی ها ، انتقاد و کنایه ها خودداری کنید .

15) هیچ موقعیتی برای شما بالاتر از این نیست که چون همسرتان به عللی عصبانی شد ، صبر و بردباری نمائید و چون ابر تیره کدورت گذشت ، همسر خویش را به اشتباه خود هشیار کنید تا از مسائلی نظیر آن جلوگیری شده باشد .

17)اگر همسر شما ناراحتی خاصی دارد خود را خونسرد و بی اعتنا نشان ندهید . بلکه با او همدردی کنید . زحمات و فعالیت های او را ناچیز نشمارید . به او روحیه بدهید ، به درد دل های وی با علاقه گوش فرا دهید و او را تقویت کنید تا با نشاط بیشتری به رفع مشکلات زندگی بپردازد . در هنگام صرف غذا نیز از هرگونه صحبت کدورت آمیز بپرهیزید .                                        

18) هنگام یک بگو مگو میان زن و شوهر ، فرزند همه عبارات رد و بدل شده را کلمه به کلمه ضبط می کند ، حتی وقتی که تظاهر به نشنیدن می کند ؛ در نتیجه بچه مکدر می شود ، بدون این که ما بتوانیم اصل و علت نگرانی اش را دریابیم . پس برای خوب تربیت کردن فرزند ، باید زنان و مردان آمادگی این کار را داشته باشند ، یعنی مراقبت و محبتی را که بچه به آن نیازمند است ،نسبت به او ابراز نمایند . یک کودک خیلی خوشبخت تر خواهد بود و بهتر رشد خواهد کرد که خواسته زن و شوهر باشد تا اینکه بنابر مقتضیاتی از قبیل ازدواج های اجباری ، به طور تحمیلی پذیرفته شده باشد .                                                                                                

19) سازش و انس گرفتن زن و شوهر جوان هر اندازه دور از نظر دیگران باشند ، آسان تر خواهد بود . اگر والدین بخواهند با مداخله خود ،کار آنها را تنظیم کنند ، آنها ( زن و شوهر جوان ) را بیشتر به عدم تفاهم و علاقه و ناسازگاری رهنمون می گردانند . این پسندیده نیست که یکی از دو همسر ، زیاد در محیط قدیمی خانوادگی خویش ریشه کند و وابسته پدر و مادرش باشد و همسر خویش را در مدار خود به دنبال بکشاند . زیرا زن و شوهر مانند یک سلول تازه هستند که در شرف رشد و نمو می باشند و باید در محیط زناشویی خویش زندگی کنند .                                      

20) احساسات مرد با زن خیلی تفاوت دارد ، اگر زن او را آن طور که هست نپذیرد و بخواهد او را تا حدود افکار و فهم خود پایین بیاورد ، خود را برای ناکامی های ناگواری آماده می کند . مرد احتیاج عجیبی به آزادی و اعتماد دارد . او همیشه به سوی زنی می رود که او را در کمتر حرکتی سؤال پیچ نکند . گفتن اینکه او چه می کند و کجا می رود و به نظرش گزارشی است که غالبا او از همسر خود توقع دارد . او خیلی زود به آن فکر می افتد که نسبت به او بدگمانی دارد و در آن صورت از جواب دادن خودداری می کند یا بهانه های ساختگی می آورد و در نتیجه کشمکش و بحث و جدل به وجود می آید .                                                                                                       

21) گمان نکنید که یک زندگی زناشویی همیشه باید با آرامش همراه باشد و تناقضی پیش نیاید ! هیچ یک از شما زن و شوهر کمال مطلق نیست. بنابراین اجازه بدهید احساسات چه خوب یا بد ، در زمان مناسب بیان شوند.

 /انتهای متن/                                                                                            

درج نظر