یک شاخه گل و هدیه به بانوان محجبه + عکس

همزمان با هفته عفاف و حجاب تعدادی از بانوان اقدام به توزیع شاخه گل و هدیه به بانوان شهر شدند.

0

در تقویم رشادت‌های زنان و مردان این مرز و بوم 21 تیرماه جایگاه ویژه‌ای دارد؛

21تیر سالروز قیام مردمی علیه کشف حجاب رضاخانی که به شهادت دو هزار تن از هموطنان مان در مسجد گوهر شاد منجر شد و تاریخ مبارزه مردم ایران زمین برای حفظ حجاب و عفاف را رقم زد.

/انتهای متن/

درج نظر