اتحادیه جهانی با پوشش بانوان در رقابت کشتی کلاسیک موافقت کرد

اتحادیه جهانی کشتی با برگزاری رقابت های ملی کشتی کلاسیک بانوان در ایران با پوشش کامل موافقت کرد.

0
به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، روز دوشنبه فدراسیون کشتی، این تصمیم در نشست کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی و پس از ارائه پیشنهاد ایران برای برگزاری رقابت های کشتی کلاسیک بانوان با لباس فرم ویژه و پوشیده تصویب شد.

بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد که برگزاری این رقابت ها برای مسابقات ملی بانوان از سوی ایران پذیرفته شده است و ایران از این پس می تواند این مسابقات را برگزار نماید.
همچنین اتحادیه جهانی کشتی با آگاهی از تقاضای گسترده بخشی از بانوان علاقمند به کشتی در دنیا، بویژه بانوان مسلمان، اعلام کرد که این حرکت فدراسیون کشتی یک گام بزرگ در جهت توسعه کشتی آزاد زنان است و در آینده دستاوردهای بیشتری در مورد این طرح خواهد داشت.
با توجه به تأیید اتحادیه جهانی کشتی، فدراسیون کشتی ایران در ابتدا می تواند مسابقات کشتی کلاسیک زنان را با حضور سه تیم داخلی و خارجی در ایران برگزار کند و با دعوت از تیم های مختلف خارجی در ایران نسبت به توسعه کشتی کلاسیک بانوان در بین کشورهای دیگر اقدام کند.
همچنین با توجه به اینکه این طرح مورد استقبال کشورهای مسلمان و دیگر علاقمندان به کشتی که نمی خواهند از دوبنده در مسابقات استفاده نمایند قرار خواهد گرفت برگزاری مسابقات با حمایت ایران می تواند در جهت پیشبرد برگزاری مسابقات کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) در رقابت های بین المللی، قاره ای و جهانی گام بلندی را بردارد.

/انتهای متن/

درج نظر