رضا قشلاقی گفت:  در اجرای برنامه های نظارتی ویژه مبارزه با قاچاق کالا وارز و بازرسیهای مشترک انجام یافته مقدار 98/133 قلم انواع لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق در رشت کشف و دوعامل عمده عرضه این لوازم به شعب این مرجع معرفی گردیدند.

قشلاقی افزود: پس از انجام تشریفات دادرسی و تکمیل تحقیقات، دوعامل عمده کالای قاچاق بدلیل عدم ارائه مدارک مثبته قانونی، تخلف مباشرت در نگهداری و عرضه کالای قاچاق  و به استناد ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط و عاملان به پرداخت مبلغ 137 میلیون و 178 هزارو 146 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیدند.

/انتهای متن/