جراحی زنان و نازایی بیشترین مورد شکایت در آمار پزشکی قانونی

شجاعی در مورد آمار کل پرونده های بررسی شده در سال ۹۵ رشد ۲/۱ درصدی ا اعلام کرد و افزود: جراحی زنان و زایمان و نازایی بیشترین مورد شکایت در آمار پزشکی قانونی می باشد.

0

به گزارش به دخت به نقل از شبستان،  احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه درخصوص آمار این سازمان گفت: کل پرونده های بررسی شده در سال 94 یک میلیون و 724 هزار و 636 پرونده است که این آمار در سال 95 به 1 میلیون و 760 هزار و 853 پرونده ارتقا یافته و رشد۲/۱ درصد را نشان می دهد.

شجاعی در مورد تعداد مراجعین برای معاینات بالینی در سال 95 را 1 میلیون و 594 هزار و 888 مورد عنوان کرد و گفت: تعداد مراجعین در سال 95 نسبت به سال قبل ۱/۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین در مورد تعداد معاینات بالینی در سال 95 طبق آمار 1 میلیون و 974 هزار و 249 مورد اعلام شده است که رشد ۲/۵ درصدی را نشان می دهد.

وی در مورد آیتم های معاینات بالینی نزاع و درگیری را به عنوان اولین و بالاترین آمار معاینات بالینی اعلام کرد و افزود: در آیتم نزاع در امر معاینات بالینی در سال 95 ، 574 هزار و 28 مورد اعلام شده که رشد منفی ۳ درصدی را شاهد هستیم در مورد معاینات بالینی درخصوص مصدومین تصادف نیز در سال 95، 333 هزار و 71 مورد اعلام شده است که رشد ۶/۴ درصدی را نشان می دهد درخصوص بررسی بارداری و حاملگی نیز 74 هزار و 779 مورد در سال 95 مراجعات اعلام شده است که رشد منفی ۳/۱ درصد را نشان می دهد.

وی در مورد تشریح اجساد در سال 95 اظهار کرد: در سال 94، 57 هزار و 633 جسد مورد تشریح قرار گرفته که این آمار در سال 95 به 58 هزار و 181 مورد جسد ارتقا یافته و رشد 1 درصدی را نشان می دهد.

وی در مورد آیتم های مهم بخش تشریح اظهار کرد: در این موضوع نیز حوادث رانندگی بیماریهای قلبی و عروقی، مرگ ناشی از مواد مخدر و روانگردان طبقه بندی می شود که در مورد حوادث رانندگی و ترافیکی در سال 95، 15 هزار و 932 مورد که منفی ۳/۹ درصد کاهش را نشان می دهد که این رقم در سال 94 شانزده هزار و 584 بوده است. همچنین در مورد بیماریهای قلبی و عروقی 7 هزار و 204 مورد در سال 94 و 8 هزار و 57 مورد در سال 95 را نشان می دهد که رشد ۱۱/۸ درصدی را شاهد هستیم درخصوص مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در سال 94، 3 هزار و 3 مورد و در سال 95، سه هزار و 190 مورد گزارش شده است که رشد ۶/۲ را نشان می دهد.

وی در مورد آزمایشگاه سم شناسی در مورد پرونده های کار شده در سال 95 گفت: در این آیتم نیز 47 هزار و 619 مورد با رشد ۴/۷ درصدی خود را نشان می دهد و در نمونه کار شده غیر دستگاهی یعنی تخصصی در سال 95 ، 279 هزار و 23 مورد با رشد ۱۰/۶ درصد و در نمونه کار شده دستگاهی در سال 95، 67 هزار و 870 مورد یعنی رشد ۲۴/۹ درصدی را شاهد هستیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد آزمایشگاه سرولوژی در مورد پرونده های کار شده در سال 95، 17 هزار و 420 مورد با رشد منفی ۴ و در نمونه کار شده 29 هزار و 999 مورد یعنی با رشد منفی ۹ درصد را اعلام کرد.

شجاعی در مورد بخش آزمایشگاه ژنتیک درخصوص پرونده های کار شده در سال 95 گفت: 6 هزار و 248 مورد را با رشد ۳۸/۶ درصدی اعلام کرد و در مورد استخراج نمونه ژنتیک نیز افزود: در سال 95؛ ده هزار و 186 مورد در این آیتم با رشد 9/9 درصدی را شاهد بودیم.

وی در مورد آزمایشگاه پاتولوژی درخصوص پرونده های کار شده در سال 95 به آمار 13 هزار و 212 مورد با رشد ۲۱/۴ درصدی اشاره کرد.

وی در مورد پرونده های قصور پزشکی و کمیسیونهای روانپزشکی گفت: پرونده های قصور پزشکی در سال 95 ، سه هزار و 126 مورد محکوم و 4 هزار و 88 مورد تبرئه اعلام شده است که جمعاً 7 هزار و 214 مورد پرونده گزارش شده است و در مجموع کل پرونده های اعلام شده در کمیسیون های پزشکی 11 هزار و 562 مورد به کمیسیونهای پزشکی قانونی اعلام شده اند که در مورد محکومین کمیسیونهای قصور پزشکی رشد ۲۴/۲ درصدی و در مورد پرونده های تبرئه شده در کمیسیونهای قصور پزشکی ۲۹/۶ درصد را شاهد هستیم.

رییس پزشکی قانونی در مورد بیشترین تخصص مورد شکایت در پزشکی قانونی جراحی زنان و زایمان و نازایی را بالاترین موضوع شکایت در تخصصهای پزشکی مورد شکایت قرار گرفته عنوان کرد و گفت: در سال 95 چهارصد و 53 مورد در جراحی زنان و زایمان و نازایی محکوم و 704 مورد تبرئه شده اند که شاهد رشد ۲۲/۷ درصدی هستیم.

وی ادامه داد: در جراحی عمومی نیز در سال 95، 476 مورد محکوم و 500 مورد تبرئه شده اند که در جراحی عمومی نیز شاهد رشد ۵۴/۷ درصدی در آیتم شکایتند و تخصص جراحی عمومی هستیم.

همچنین در جراحی ارتوپدی نیز در سال 95 ، 242 مورد محکوم و 489 مورد تبرئه و رشد 21 درصدی را شاهدیم و در امر دندانپزشکی نیز در سال 95، 432 مورد محکوم و 254 مورد تبرئه و رشد ۲۶/۶ درصدی را شاهدیم و در تخصص پزشکی عمومی نیز در سال 95، 282 مورد محکوم و 240 مورد تبرئه با رشد ۴۲/۶ درصدی را شاهدیم.

/انتهای متن/

درج نظر