«به دخت» در سیمایی تازه

به زودی ساختار جدید «به دخت» جایگزین ساختار فعلی می شود و سایت با طرح و رنگ جدید دیده می شود.

10

سرویس خبر به دخت/

به زودی، کاربران به‌دخت شاهد تغییرات جدید در وب سایت خواهند بود.

در نمای تازه‌ی به دخت، کاربران به صورت کاملا تعاملی میتوانند با مدیران سایت و یا دیگر کاربران ارتباط داشته باشند. به دختِّ جدید، علاوه بر انتشار اطلاعات مورد نیاز کاربران بر روی وب سایت، امکان جدیدی را با عنوان ” باشگاهِ دختران به‌دخت” رونمایی خواهد کرد.

باشگاه دختران به دخت، محلی ست برای تجمع سایبری کاربران به‌دخت، گعده های دوستانه، طرح مباحث مرتبط با زنان و دختران

منتظر طرح و ساختار جدید «به دخت» باشید.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)