عشق بسیار عجیب زن آمریکایی به اتومبیلش +عکس

امروزه که اکثر ماشینهای مدرن طی 5 تا 10 سال از زمان استفاده بازنشست میشوند این خانم فلوریدایی در این مورد یک استثناء به وجود آورده است و با عشق و علاقه خاصی که به اتومبیلش دارد حدود 64 سال است ماشینش را عوض نکرده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایران ناز، این خانم 93 ساله راشل ویچ نام دارد و از سال1964 این مرکوری زیبا را سوار شده است و چیزی بیش از 576 هزار مایل با آن رانندگی کرده است.

 
عشق بسیار عجیب زن آمریکایی به اتومبیلش +عکس
عشق بسیار عجیب زن آمریکایی به اتومبیلش +عکس
او میگوید بخاطر ضعیفی بیش از حد چشمانش دیگر قادر به رانندگی نیست . به گفته کارشناسان این ماشین خیلی سالم است و علیرغم اینکه سالها از زمان تولیدش میگذرد بسیار خوب نگهداری شده است و این خانم “ریچ” است که دیگر قادر به استفاده از آن نیست.
 
عشق بسیار عجیب زن آمریکایی به اتومبیلش +عکس
علیزغم اینکه این ماشین مسافت زیادی را پیموده است اما رکورد این مقوله به یک ولوو متعلق به آقای گوردون است که 3 میلیون مایل با آن رانندگی کرده است . اما از سال 1998 تا کنون خانم ویچ رکورددار است .
 
/انتهای متن/
درج نظر