زیباترین حشره جهان

شب پره رُز از خانواده‌ی شاپرکان چشم گربه‌ای به شمار می روند شباهت بسیاری به درخت افرا دارند و با نام علمی (Dryocampa rubicunda) از آنها یاد می شود.مکانی که این شب پره ها در آنجا یافت می شوند آمریکای شمالی است و برخی این شب پره ها را به نام شاپرک های پشمالوی صورتی می شناسند.

0

 /انتهای متن/