کتاب “خاطرات زنان جانباز” نوشته ناهيد اسدي چاپ شد.

رييس بنياد شهيد چهاردانگه گفت: کتاب “خاطرات زنان جانباز” نوشته ناهيد اسدي چاپ وتكثير شد.

0
به گزارش به دخت به نقل از ایثار، بهارلوبا اعلام این خبر گفت:نويسنده  اين كتاب در قالب خاطرات جانبازان فرهنگ ايثار  را ترسيم كرده ،ناهيد اسدي نويسنده كتاب گفت :يكي ازاهداف من از نوشتن اين كتاب  آشنايي اقشار مختلف جامعه با جنگ وهشت سال دفاع مقدس بوده كه نقش زنان را در اين دوران ترسيم كرده است.
 
کتاب "خاطرات زنان جانباز" نوشته ناهيد اسدي چاپ شد.
بهارلو ضمن تقدير وتجليل از اين نويسنده در خصوص همكاريهاي بيشتر در زمينه ترويج فرهنگ ايثار وشهادت با وي گفتگو كرد.
 
/انتهای متن/
 
درج نظر