ثبت تولد 621 نوزاد را در اردیبهشت ماه سال جاری

رئیس ثبت احوال گفت: در اردیبهشت ماه 621 شناسنامه نوزاد صادر شده است که از این تعداد 322 نفر پسر و 299 نفر دختر هستند.

0
به گزارش به دخت به نقل از فارس، حسین آخوندی اظهار کرد: ثبت احوال بهارستان در سال 1390 شکل گرفت و همچنین اولین شماره ملی در شهرستان بهارستان در بهمن 1390 برای دوقلوهایی به نام محمد رضا و نازنین زهرا اختصاص داده شد.

رئیس ثبت احوال بهارستان ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال جاری 621 شناسنامه نوزاد صادر شده است که از این تعداد 322 نفر پسر و 299 نفر دختر هستند

وی در خصوص آمار فوتی ها بیان کرد: در ماه گذشته  59 شهروند بهارستانی فوت شده‌اند.

رئیس اداره ثبت احوال بهارستان با اشاره به کارت هوشمند ملی تصریح کرد: متقاضیانی که تا کنون نتوانسته اند برای کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند می توانند از سامانه دریافت کارت هوشمند ملی با ورود به سامانه ثبت احوال  درخواست خود را ثبت کنند.

آخوندی اضافه کرد: برابر ماده ۱۵ قانون  ثبت احوال مهلت اعلام ثبت  ولادت  ۱۵ روز از تاریخ تولد طفل می باشد و جهت ثبت وفات برابر ماده ۲۵ همین قانون  اعلام ثبت  فوت ۱۰ روز است لذا خواهشمندیم جهت ثبت واقعه در هفته‌ی اول به اداره ثبت احوال مراجعه فرمایید.

/انتهای متن/