زن قمی 4 قلو زایید +عکس

نخستین چهار قلوهای قمی در سال جاری، در دومین زایمان یک مادر در بیمارستان ایزدی قم به دنیا آمدند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، همه این چهار قلوها در صحت و سلامت به سر می برند؛ سه تای آن ها دختر و یکی از قل ها نیز پسر است.

 
بر اساس این گزارش، چهار قلوها درحال حاضر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ایزدی تحت نظر هستند و حال مادر و هر چهار فرزند خوب است و طی چند روز آینده از بیمارستان مرخص خواهند شد.
 
سوم آبان ماه، 13 تیر ماه و 17 آذر سال گذشته به ترتیب در بیمارستان های ولیعصر(عج)، تامین اجتماعی و الزهرا قم چهار قلوزایی گزارش شد که در مورد نخست یک دختر و سه پسر، در مورد دوم 2 دختر و 2 پسر و در مورد سوم یک پسر و سه دختر متولد شدند.
 
زن قمی 4 قلو زایید
 
/انتهای متن/