استفاده از کفش پاشنه‌بلند در رانندگی ممنوع

رییس پلیس ترافیک شهری نیروی انتظامی به زنان توصیه کرد در حین رانندگی از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنند چرا که کفش هایی با پاشنه بیشتر از ١٠ سانتی متر باعث نداشتن کنترل در رانندگی و تصادف می شوند.

0

وی ادامه داد: کفش هایی که بیشتر از ١٠ سانتی متر پاشنه داشته باشند مناسب رانندگی نیستند زیرا کف سخت این کفش‌ها باعث می شود پا عملکرد صحیح روی پدال ها نداشته باشد.
سرهنگ قاسمیان گفت: استفاده کفش های پاشنه بلند در رانندگی مشکل ساز خواهد بود زیرا هردو پدال ترمز و گاز با پاشنه کار می کنند و با وجود کفش پاشنه بلند استحکاک کافی ایجاد نمی شود.

رییس پلیس ترافیک شهری نیروی انتظامی گفت: استفاده از کفش پاشنه بلند، دمپایی، و کفش های نامناسب دیگر می تواند به دلیل قرار نگرفتن درست پا روی پدال، باعث لغزش پا و در نهایت از دست دادن پدال ها زمان رانندگی شود.

 
/انتهای متن/
درج نظر