دانش‌آموز کاشانی در مسابقه بین ‌المللی نامه‌ نگاری پست جهانی برتر شد

نامه مستوره سادات میرزاده حسینی به مسابقه بین ‌المللی نامه ‌نگاری سال 2017 اتحادیه پستی جهانی (UPU) به عنوان نامه برتر، برگزیده شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، رئیس اداره پست کاشان روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری آئئین تجلیل از این دانش‌ آموز کاشانی گفت: مستوره سادات میرزاده حسینی دانش‌آموز دبیرستان شهید ترکیان کاشان یکی از 1800 دانش آموز شهرستان است که نامه ‌اش با موضوع کودکان کار توانست از طرف هیات داوری کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان در سطح ملی به ‌عنوان یکی از 22 نامه برتر شناخته شده و تمبر طلا دریافت کند.

حسین انصاری ‌مقدم، موضوع امسال این مسابقه را «تصور کنید شما مشاور جدید دبیرکل سازمان ملل هستید در این صورت برای کمک به دبیر کل ابتدا به کدامیک از موضوعات مورد بحث جهان خواهید پرداخت و چه راه حلی به وی توصیه خواهید کرد» بیان کرد.
وی افزود: این دانش آموز کاشانی با موضوع «کودکان کار» به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشته و سخن گفته ‌است.
وی، افزایش آگاهی از اهمیت نقش خدمات پستی در جامعه و ترویج فرهنگ مکاتبه را هدف ازبرگزاری این مسابقه بین‌ المللی نامه نگاری برشمرد و خاطر نشان کرد: این مسابقه پرطرفدار هر سال برای نوجوانان سراسر جهان با انتخاب موضوعی خاص برگزار می‌ شود.
انصاری مقدم تصریح کرد: 5 هزار پاکت نامه این مسابقه با همکاری اداره آموزش و پرورش کاشان در مدرسه های این شهرستان توزیع‌ شد که دو هزار و 500 نامه از این شمار تکمیل و به پست کاشان برای ارسال‌، تحویل ‌شد.

/انتهای متن/

درج نظر